Grevy's zebra

Equus grevyi

Location: Samburu, Kenya

Buy this print online:

 
Item added to cart
Grevy's zebra

Equus grevyi

Location: Samburu, Kenya

Buy this print online:

 
Item added to cart